image description
image description

Sykkeltur - opplevelse alle burde få med seg.


Se Ål fra sykkelsetet  sommer og høst, enten i terrenget eller langs fjellveiene.                                

Med flotte skogs- og fjellstier er mulighetene mange, både nær sentrum og på fjellet. 
Med de mange skog- og fjellveiene ligger forholdene absolutt til rette for flotte sykkelturer rundt om i Ål. Nede i dalen går fine sykkelveier langs Hallingdalselva godt atskilt fra trafikken på RV7.

Turen opp fra dalen til høyfjellet kan være strabasiøs, men når du først er oppe er terrenget snillere. Søker du et lettere utgangspunkt, tar du bilen til fjells og sykler på flotte fjellveier gjennom hytteområder og stølsgrender i åpent fjellandskap.

Nettet av fjellveier er omfattende i Ål på grunn av aktiv stølsdrift og vassdragsutbygging. Dette gjør fjellheimen vår lett tilgjengelig for alle.
Fjellsykling


På www.aal52.no finnes fire detaljerte turbeskrivelser for sykkelturer i Ål. Se tur 2.1 Baklivegen på sykkel, tur 3.4 Strandafjorden rundt, tur 5.5. Bakketeigen - Holu og tur 8.3 Naturkatedralen - Veslestølen.
    
Se tv-klipp om sykkel og vandring i fjellet  i Ål fra det danske TV-programmet Anne Vibekes Rejser som ble vist på den danske TV-kanalen DK4 m.m. vinteren 2015.   

www.al.no